Oferta

IT WorksOfertaUsługi w chmurzeIaaS – Infrastructure as a Service

Outsourcing IT
Data Center i cloud
Atmosfera ITSM
Sprzęt i oprogramowanie

IaaS – Infrastructure as a Service

Iaas polega na udostępnianiu mocy obliczeniowej. Funkcjonuje w oparciu o bezpieczną i skalowalną platformę chmury prywatnej, hybrydowej lub publicznej znajdującej się w DataCenter. Pozwala na wykorzystanie zasobów serwerów klastra obliczeniowego oraz macierzy dyskowych w sposób liniowy a koszty w modelu abonamentowym obejmują tylko wykorzystane zasoby. Iaas to:

 • Minimalizacja inwestycji kapitałowych po stronie Klienta
 • Możliwość elastycznego przydzielania zasobów obliczeniowych i dyskowych dla aplikacji Klienta
 • Zapewnienie zasobów dla różnych potrzeb Klienta (środowiska produkcyjne, developerskie i testowe)
 • Możliwość łatwej replikacji serwerów do środowiska zapasowego DataCenter (w przypadku wystąpienia awarii systemów krytycznych)

Usługę IaaS oferujemy także w dwóch, dostosowanych do konkretnych potrzeb Klientów modelach:

IaaS Self-service

Klient samodzielnie definiuje i zarządza środowiskiem IT znajdującym się na współdzielonych zasobach.

 • Pula zasobów Wirtualnego Centrum Danych vCPU, vRAM oraz przestrzeń dyskowa.
 • Portal Klienta do samodzielnego zarządzania bezpieczeństwem i zasobami Wirtualnego Centrum Danych oparty o VMware vCloud Director.
 • Architektura High Availability oparta o systemy klasy Enterprise wraz z mechanizmami redundancji.
 • Wirtualny Firewall, Load Balancer oraz inne aplikacje zawarte w VMware vCloud Director.
 • Udostępnienie Punktu Styku do zasobów WCD Klienta zgromadzonych w Centrum Przetwarzania Danych itWORKS umożliwia Klientowi dostęp do zasobów poprzez Internet i/lub VPN.
 • Tunel IP Sec typu Client-to-site lub site-to-site.
 • Gwarancja wysokiej dostępności usług SLA 99,5%.

IaaS Managed

itWORKS zarządza środowiskiem Klienta, które znajduje się na współdzielonych lub dedykowanych zasobach.

 • Środowisko infrastruktury IT w modelu współdzielonym z opcją dedykowanych zasobów.
 • Architektura High Availability oparta o systemy klasy Enterprise wraz z mechanizmami redundancji.
 • Projekt indywidualny – możliwość doboru technologii, konfiguracji środowisk, polityki backupu (scenariusze, retencja i odtwarzanie danych).
 • Zarządzanie przez itWORKS serwerami, infrastrukturą, OS, platformami, aplikacjami – usługi w formie end to end.
 • Gwarancja wysokiej dostępności usług, możliwość dostosowania SLA do potrzeb projektu.
 • Indywidulana opieka projektowa. Monitorowanie 24 x 7 x 365.

Osiągnięte korzyści:

Dostępność

Dostępność

Wysoka dostępność środowiska osiągana dzięki wbudowanym mechanizmom redundancji infrastruktury DataCenter

Koszty

Koszty

Brak konieczności inwestycji we własną infrastrukturę serwerową i macierzową oraz platformę klasy DataCenter

Rozliczenia

Rozliczenia

Rozliczanie wykorzystywanych zasobów według ich rzeczywistego zużycia, na podstawie raportów z aktualnych danych odczytowych

Skalowalność

Skalowalność

Dzięki zastosowaniu skalowalnych rozwiązań, wzrost kosztów Klienta jest liniowy – zgodny ze wzrostem jego biznesu

Co uzyskasz:

Co zyskujesz?
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
offer

Nasi klienci

Itaka
Travelplanet
Wyborowa S.A.
Zelmer
Zamknij

Zapytaj nas


Zasady użytkowania serwisu

I. Postanowienia ogólne.

II. Prawa autorskie.

Wszystkie materiały (w tym teksty, zdjęcia, logotypy oraz dane) objęte są prawami autorskimi ich Twórców. Prosimy o ich poszanowanie.

III. Logotypy naszych Partnerów.

Wszelkie logotypy, a we wskazanych przypadkach także firmy naszych Partnerów, stanowią prawa własności odpowiednich Partnerów, prawa autorskie odpowiednich Twórców i są objęte ochroną praw niematerialnych.

IV. Zasady udostępniania treści serwisu.

Firma IT Works S.A. pozwala na cytowanie (w tym linkowanie) treści zawartych na serwisie ITWORKS.pl, pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia naszych praw autorskich oraz wskazania źródła danej informacji. Powyższe zezwolenie nie dotyczy logotypów oraz innych danych naszych Partnerów, w przypadku których Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odrębnego zezwolenia od właściwego Uprawnionego.

IT Works zmienia nazwę na Euvic IT

 

 

Szanowni Państwo!

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że z dniem 18.11.2019 nastąpiła zmiana dotychczasowej nazwy IT Works S.A. na Euvic IT S.A.

 

Jak powiedział Heraklit z Efezu, „jedyną stałą rzeczą jest zmiana”. Ta prawda z pewnością dotyczy naszej firmy - nieustająco zmieniamy się, aby lepiej, efektywniej i bardziej innowacyjnie realizować Państwa oczekiwania biznesowe w zakresie usług i projektów IT.

 

W ciągu ostatnich 3 lat intensywnie rozwijaliśmy współpracę z naszym właścicielem - Euvic Sp. z o.o., zoptymalizowaliśmy nasze procesy, a także znacząco zwiększyliśmy liczbę projektów realizowanych wspólnie z innymi spółkami z Grupy Euvic i z udziałem zatrudnionych tam specjalistów z kompetencjami z różnych obszarów IT.

 

Zacieśniająca się współpraca oraz coraz większa liczba projektów sprawiła, że IT Works stał się jedną z kluczowych spółek w ramach Grupy Euvic. Przyszedł więc moment, aby również przez zmianę nazwy podkreślić naszą synergię z Grupą Euvic oraz nowe możliwości, jakie ta współpraca niesie dla Państwa. Zapraszamy do zapoznania się z  naszą nową stroną: www.euvic.pl.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zarząd Euvic IT S.A.

 

 

Dane rejestrowe - w tym również NIP, KRS, REGON, numery telefonów i adres siedziby - pozostają bez zmian.

 

Euvic IT Spółka AkcyjnaLogo

Adres rejestrowy: ul. Stanisława Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków

Telefon: +48 12 39 51 300

NIP: 585-11-89-879

REGON: 191182501

KRS: 0000043721, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Adres główny: euvicit@euvic.pl

Adres do efaktur: efaktury-euvicit@euvic.pl

Adres IODO: IODO-euvicit@euvic.pl