Oferta

IT WorksOfertaUsługi ITMonitoring infrastruktury i systemów

Outsourcing IT
Data Center i cloud
Atmosfera ITSM
Sprzęt i oprogramowanie

Monitoring infrastruktury i systemów

Usługą może zostać objęta całość infrastruktury lub jej wybrana część, w tym urządzenia pomocnicze. Nadzór prowadzony jest w trybie 24/7/365. Podstawową funkcją monitoringu jest minimalizacja ryzyka awarii. W przypadku jego wystąpienia, podejmowane działania zależą od ustaleń z Klientem: mogą polegać na interwencji naszych specjalistów lub efektywnym powiadamianiu Klienta oraz firm zewnętrznych.

Monitoring to:

  • Minimalizacja ryzyka wystąpienia awarii
  • Działania profilaktyczne podejmowane przed wystąpieniem awarii
  • Diagnostyka awarii i podejmowanie natychmiastowych działań
  • Nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem, sieciami LAN i WAN oraz dostępem do internetu
  • Rejestracja i nadzór poziomu wykorzystania zasobów sprzętowych
  • Nadzór nad kluczowymi procesami i systemami
  • Serwis oprogramowania systemowego

Osiągnięte korzyści

Funkcjonalność

Funkcjonalność

Efektywny monitoring pozwala na utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania firmy, ogranicza ryzyko wystąpienia zakłóceń codziennego rytmu działania

Profilaktyka

Profilaktyka

Monitoring ma charakter prewencyjny – działania zapobiegające awarii podejmowane są cyklicznie, minimalizując ryzyko jej wystąpienia

Stały nadzór

Stały nadzór

Pewność stałej kontroli działania całej infrastruktury IT

Wiedza

Wiedza

Efektywny monitoring to stały dostęp do wiedzy na temat środowiska informatycznego i zachodzących w nim procesów

Co zyskujesz?
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
offer

Nasi klienci

CEZ
Danone
ENGIE
Itaka
Komfort
pkt.pl
PLAY
Proama
Zelmer
Mariusz Jarecki IS Regional Director CE, SEE & DACH, DANONE IT Works wykazuje duże zrozumienie naszych potrzeb oraz elastyczność działania, a powierzone zadania wykonuje z należytą starannością, nieustannie dostosowując sposób funkcjonowania do naszych wymagań. Takie podejście do wykonywanych zadań pozwala nam w partnerski sposób rozwijać współpracę w długim okresie.
Zamknij

Zapytaj nas


Zasady użytkowania serwisu

I. Postanowienia ogólne.

II. Prawa autorskie.

Wszystkie materiały (w tym teksty, zdjęcia, logotypy oraz dane) objęte są prawami autorskimi ich Twórców. Prosimy o ich poszanowanie.

III. Logotypy naszych Partnerów.

Wszelkie logotypy, a we wskazanych przypadkach także firmy naszych Partnerów, stanowią prawa własności odpowiednich Partnerów, prawa autorskie odpowiednich Twórców i są objęte ochroną praw niematerialnych.

IV. Zasady udostępniania treści serwisu.

Firma IT Works S.A. pozwala na cytowanie (w tym linkowanie) treści zawartych na serwisie ITWORKS.pl, pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia naszych praw autorskich oraz wskazania źródła danej informacji. Powyższe zezwolenie nie dotyczy logotypów oraz innych danych naszych Partnerów, w przypadku których Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odrębnego zezwolenia od właściwego Uprawnionego.