Oferta

IT WorksOfertaUsługi IT dla MSPMonitoring i utrzymanie sprzętu

Outsourcing IT
Data Center i cloud
Atmosfera ITSM
Sprzęt i oprogramowanie

Monitoring i utrzymanie sprzętu

Minimalizujemy ryzyko wystąpienia awarii sprzętu poprzez zestaw cyklicznych działań w zakresie obsługi i monitoringu serwerów (systemy Microsoft Windows) oraz urządzeń sieciowych, niezależnie od lokalizacji. 

Nadzór nad funkcjonowaniem kluczowych elementów infrastruktury zapewnia Klientom wiedzę na temat wszelkich nieprawidłowości. Proaktywne działania zapobiegawcze minimalizują ryzyko wystąpienia awarii i niedostępności systemów. Systematyczna realizacja określonych zabiegów utrzymaniowych wpływa na stabilność i wydajność systemów oraz zapobiega wystąpieniu ewentualnych przerw w pracy.

Usługa jest realizowana zdalnie przez zespół certyfikowanych specjalistów (operatorów systemu monitoringu i administratorów), przy użyciu profesjonalnych narzędzi.

Parametry realizacji:

 • Monitoring: tryb ciągły, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 • Utrzymanie: czynności realizowane są w dni robocze 8:00 – 18:00 w określonych interwałach czasowych.
 • Gwarantowany czas powiadomienia Klienta: 1 godzina (licząc od chwili wykrycia zdarzenia). Dotyczy powiadomień o wykrytych anomaliach w pracy infrastruktury.

Zakres czynności:

 • Monitoring:
  • Proaktywny nadzór nad kluczowymi elementami infrastruktury.
  • Powiadamianie Klienta, wskazanej firmy zewnętrznej lub pracownika wsparcia itWORKS (w przypadku wykupienia usługi POMOC IT) o incydentach i ewentualnych awariach lub przekroczeniu zdefiniowanych wartości progowych.
  • Analiza trendów monitorowanych parametrów.
  • Raportowanie dostępności kluczowych elementów oraz wykrytych nieprawidłowości w pracy infrastruktury.
 • Utrzymanie:
  • Weryfikacja dziennika zdarzeń systemowych (cykl tygodniowy).
  • Konfiguracja podstawowych parametrów wydajnościowych (cykl tygodniowy).
  • Zarządzanie bezpieczeństwem (cykl miesięczny).
  • Weryfikacja statusu usług i procesów systemowych (cykl tygodniowy).
  • Weryfikacja poprawności działania interfejsów sieciowych (cykl tygodniowy).
  • Weryfikacja zajętości partycji dyskowych oraz podstawowych parametrów wydajnościowych – dotyczy serwerów (cykl tygodniowy).
  • Raportowanie wykonanych prac oraz wykrytych nieprawidłowości w pracy serwerów i sieci (cykl miesięczny).

Usługa obejmuje:

 • Serwery (system operacyjny MS Windows wraz z usługami systemowymi).
 • Routery.
 • Przełączniki sieciowe (switche).

Warunki niezbędne do świadczenia usługi:

 • Posiadanie przez Klienta i utrzymywanie na własny koszt łącza stałego do Internetu o przepustowości co najmniej 512 kb/s w każdym kierunku, z publicznym adresem IP.
 • Zestawienie bezpiecznego kanału komunikacyjnego pomiędzy siecią Klienta i siecią itWORKS.
 • Wyrażenie zgody na zdalny, bezpieczny dostęp do monitorowanych elementów infrastruktury Klienta z wykorzystaniem narzędzi monitorujących.
 • Wyrażenie zgody na instalację narzędzi monitorujących (agentów) dla monitorowanych elementów infrastruktury
 • Wyrażenie zgody na przekazanie i udostępnienie przez Klienta dostępów administracyjnych dla utrzymywanych systemów i urządzeń.

Jakie problemy rozwiążesz?

Ciągłość biznesu

Ciągłość biznesu

Działania proaktywne minimalizują ryzyko wystąpienia awarii i niedostępności systemów.

Dostępność

Dostępność

Brak potrzeby budowania zespołu specjalistów po Państwa stronie, eliminacja problemów z niedostępnością zasobów (urlopy, zwolnienia lekarskie).

Jakość

Jakość

Wysoki poziom kompetencji, doświadczenie i wiedza personelu oraz profesjonalne narzędzia gwarantują najwyższy poziom jakości.

Stałe koszty

Stałe koszty

Stała opłata miesięczna uzależniona od liczby monitorowanych i utrzymywanych elementów infrastruktury.

Co uzyskasz:

Co zyskujesz?
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
offer
Zamknij

Zapytaj nas


Zasady użytkowania serwisu

I. Postanowienia ogólne.

II. Prawa autorskie.

Wszystkie materiały (w tym teksty, zdjęcia, logotypy oraz dane) objęte są prawami autorskimi ich Twórców. Prosimy o ich poszanowanie.

III. Logotypy naszych Partnerów.

Wszelkie logotypy, a we wskazanych przypadkach także firmy naszych Partnerów, stanowią prawa własności odpowiednich Partnerów, prawa autorskie odpowiednich Twórców i są objęte ochroną praw niematerialnych.

IV. Zasady udostępniania treści serwisu.

Firma IT Works S.A. pozwala na cytowanie (w tym linkowanie) treści zawartych na serwisie ITWORKS.pl, pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia naszych praw autorskich oraz wskazania źródła danej informacji. Powyższe zezwolenie nie dotyczy logotypów oraz innych danych naszych Partnerów, w przypadku których Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odrębnego zezwolenia od właściwego Uprawnionego.

IT Works zmienia nazwę na Euvic IT

 

 

Szanowni Państwo!

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że z dniem 18.11.2019 nastąpiła zmiana dotychczasowej nazwy IT Works S.A. na Euvic IT S.A.

 

Jak powiedział Heraklit z Efezu, „jedyną stałą rzeczą jest zmiana”. Ta prawda z pewnością dotyczy naszej firmy - nieustająco zmieniamy się, aby lepiej, efektywniej i bardziej innowacyjnie realizować Państwa oczekiwania biznesowe w zakresie usług i projektów IT.

 

W ciągu ostatnich 3 lat intensywnie rozwijaliśmy współpracę z naszym właścicielem - Euvic Sp. z o.o., zoptymalizowaliśmy nasze procesy, a także znacząco zwiększyliśmy liczbę projektów realizowanych wspólnie z innymi spółkami z Grupy Euvic i z udziałem zatrudnionych tam specjalistów z kompetencjami z różnych obszarów IT.

 

Zacieśniająca się współpraca oraz coraz większa liczba projektów sprawiła, że IT Works stał się jedną z kluczowych spółek w ramach Grupy Euvic. Przyszedł więc moment, aby również przez zmianę nazwy podkreślić naszą synergię z Grupą Euvic oraz nowe możliwości, jakie ta współpraca niesie dla Państwa. Zapraszamy do zapoznania się z  naszą nową stroną: www.euvic.pl.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zarząd Euvic IT S.A.

 

 

Dane rejestrowe - w tym również NIP, KRS, REGON, numery telefonów i adres siedziby - pozostają bez zmian.

 

Euvic IT Spółka AkcyjnaLogo

Adres rejestrowy: ul. Stanisława Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków

Telefon: +48 12 39 51 300

NIP: 585-11-89-879

REGON: 191182501

KRS: 0000043721, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Adres główny: euvicit@euvic.pl

Adres do efaktur: efaktury-euvicit@euvic.pl

Adres IODO: IODO-euvicit@euvic.pl