Oferta

IT WorksOfertaUsługi IT dla MSPAdministracja systemami MS Windows

Outsourcing IT
Data Center i cloud
Atmosfera ITSM
Sprzęt i oprogramowanie

Administracja systemami MS Windows

Realizujemy prace administracyjne w zakresie systemów z rodziny Microsoft Windows Server wraz z katalogową usługą Active Directory.

Zapewniamy bezpieczeństwo, wysoką dostępność oraz wydajność nadzorowanych systemów.
Prace wykonywane są przez nasz zespół certyfikowanych administratorów systemu operacyjnego.

Koszty obejmują stałą, ryczałtową opłatę miesięczną, zależnie od liczby administrowanych serwerów i systemów (zgodnie z obowiązującym limitem).

Parametry realizacji :

 • Dostępność usługi:  w dni robocze 8-18.
 • Gwarantowany czas powiadomienia Klienta: 1 godzina. Dotyczy  powiadomienia o konieczności podjęcia działań wykraczających po za zakres usługi administracji.

Zakres czynności

 • Zarządzanie zasobami i usługami systemowymi.
 • Administracja uprawnieniami i dostępem do zasobów.
 • Administracja katalogową usługą Active Directory w zakresie:
  • Jednostek Organizacyjnych.
  • Zasad Grupowych.
  • Lokacji.
  • Relacji Zaufania.
  • Replikacji.
  • Urzędu Certyfikacji.
 • Administracja użytkownikami i grupami w zakresie:
  • Obsługi kont i haseł.
  • Obsługi szablonów i profili użytkowników.
  • Obsługi katalogów domowych.
  • Mapowania zasobów i skryptów.
 • Udostępnianie użytkownikom zasobów sieciowych.
 • Udostępnianie użytkownikom urządzeń wielofunkcyjnych pracujących w sieci.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów.
 • Aktualizacja systemów i instalacja poprawek systemowych.
 • Powiadamianie Klienta, wskazanej firmy zewnętrznej lub pracownika wsparcia itWORKS (w przypadku wykupienia usługi POMOC IT) o konieczności realizacji dalszych działań wykraczających po za zakres usługi administracji.
 • Raportowanie zrealizowanych czynności administracyjnych.

Usługa obejmuje:

 • Serwery (system operacyjny MS Windows wraz z usługami systemowymi).
 • Usługę katalogową Active Directory.

Warunki niezbędne do świadczenia usługi:

 • Posiadanie przez Klienta i utrzymywanie na własny koszt łącza stałego do Internetu o przepustowości co najmniej 512 kb/s w każdym kierunku, z publicznym adresem IP.
 • Zestawienie bezpiecznego kanału komunikacyjnego pomiędzy siecią Klienta i siecią itWORKS.
 • Wyrażenie zgody na zdalny, bezpieczny dostęp dla administratora itWORKS na potrzeby realizacji działań administracyjnych.
 • Wyrażenie zgody na przekazanie i udostępnienie przez Klienta dostępów administracyjnych dla administrowanych systemów.
 • Posiadanie przez Klienta wykupionej polisy Software Assurance dla systemu w przypadku gdy Klient chce mieć możliwość podniesienia wersji systemu wraz z pojawieniem się nowej aktualizacji.

Osiągnięte korzyści:

Dostępność

Dostępność

Brak potrzeby budowania zespołu specjalistów po Państwa stronie, eliminacja problemów z niedostępnością zasobów (urlopy, zwolnienia lekarskie).

Stałe koszty

Stałe koszty

Stała opłata miesięczna uzależniona od liczby administrowanych systemów.

Szybkość reakcji

Szybkość reakcji

Gwarantowany krótki czas reakcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub zgłoszenia zapotrzebowania przez użytkownika.

Wiedza

Wiedza

Dostęp do wiedzy i zaleceń ekspertów w zakresie wykorzystywanych systemów.

Co uzyskasz:

Co zyskujesz?
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
offer
Zamknij

Zapytaj nas


Zasady użytkowania serwisu

I. Postanowienia ogólne.

II. Prawa autorskie.

Wszystkie materiały (w tym teksty, zdjęcia, logotypy oraz dane) objęte są prawami autorskimi ich Twórców. Prosimy o ich poszanowanie.

III. Logotypy naszych Partnerów.

Wszelkie logotypy, a we wskazanych przypadkach także firmy naszych Partnerów, stanowią prawa własności odpowiednich Partnerów, prawa autorskie odpowiednich Twórców i są objęte ochroną praw niematerialnych.

IV. Zasady udostępniania treści serwisu.

Firma IT Works S.A. pozwala na cytowanie (w tym linkowanie) treści zawartych na serwisie ITWORKS.pl, pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia naszych praw autorskich oraz wskazania źródła danej informacji. Powyższe zezwolenie nie dotyczy logotypów oraz innych danych naszych Partnerów, w przypadku których Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odrębnego zezwolenia od właściwego Uprawnionego.

IT Works zmienia nazwę na Euvic IT

 

 

Szanowni Państwo!

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że z dniem 18.11.2019 nastąpiła zmiana dotychczasowej nazwy IT Works S.A. na Euvic IT S.A.

 

Jak powiedział Heraklit z Efezu, „jedyną stałą rzeczą jest zmiana”. Ta prawda z pewnością dotyczy naszej firmy - nieustająco zmieniamy się, aby lepiej, efektywniej i bardziej innowacyjnie realizować Państwa oczekiwania biznesowe w zakresie usług i projektów IT.

 

W ciągu ostatnich 3 lat intensywnie rozwijaliśmy współpracę z naszym właścicielem - Euvic Sp. z o.o., zoptymalizowaliśmy nasze procesy, a także znacząco zwiększyliśmy liczbę projektów realizowanych wspólnie z innymi spółkami z Grupy Euvic i z udziałem zatrudnionych tam specjalistów z kompetencjami z różnych obszarów IT.

 

Zacieśniająca się współpraca oraz coraz większa liczba projektów sprawiła, że IT Works stał się jedną z kluczowych spółek w ramach Grupy Euvic. Przyszedł więc moment, aby również przez zmianę nazwy podkreślić naszą synergię z Grupą Euvic oraz nowe możliwości, jakie ta współpraca niesie dla Państwa. Zapraszamy do zapoznania się z  naszą nową stroną: www.euvic.pl.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zarząd Euvic IT S.A.

 

 

Dane rejestrowe - w tym również NIP, KRS, REGON, numery telefonów i adres siedziby - pozostają bez zmian.

 

Euvic IT Spółka AkcyjnaLogo

Adres rejestrowy: ul. Stanisława Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków

Telefon: +48 12 39 51 300

NIP: 585-11-89-879

REGON: 191182501

KRS: 0000043721, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Adres główny: euvicit@euvic.pl

Adres do efaktur: efaktury-euvicit@euvic.pl

Adres IODO: IODO-euvicit@euvic.pl