Oferta

IT WorksOfertaAtmosfera – polski system ITSMModuł User Right Management

Outsourcing IT
Data Center i cloud
Atmosfera ITSM
Sprzęt i oprogramowanie

Moduł User Right Management

Atmosfera User Right Management (URM) służy do kompleksowej obsługi procesów związanych z przydziałem i kontrolą uprawnień użytkowników w systemach informatycznych organizacji. System pozwala na szybkie i kompleksowe uporządkowanie procesów związanych z zarządzaniem uprawnieniami. Dzięki automatyzacji wielu działań system wspiera polityki bezpieczeństwa organizacji. Dodatkowe rozszerzenia systemu wspierają proaktywne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych.

System został zaprojektowany z myślą o szybkim wdrożeniu w organizacjach. Nacisk w systemie został położony na mechanizmy workflow, automatyzację działań, wsparcie dla polityk bezpieczeństwa i audytów przestrzegania zasad bezpieczeństwa w organizacji.

Moduł Atmosfera URM  może stanowić samodzielnie działającą aplikację lub współpracować z Atmosfera Service Desk lub Atmosfera Customer Operations.

Wybrane cechy:

 • Definiowanie struktury systemów informatycznych, dla których obsługiwany będzie proces kontroli uprawnień
 • Integracja ze źródłem danych o strukturze organizacyjnej firmy
 • Repozytorium wszystkich wniosków zgłoszonych w systemie
 • Definiowanie wielu struktur funkcjonalnych pozwalające na przypisywanie poszczególnym użytkownikom ról i uprawnień w zależności od miejsca w strukturach funkcjonalnych. Mechanizm umożliwia:
  • automatyczne dostosowywanie uprawnień do roli w organizacji
  • nadzór nad politykami bezpieczeństwa
  • szybką i zautomatyzowaną procedurę nadawania uprawnień nowym pracownikom
 • Budowa workflow wspierającego i realizującego procesy zarządzania uprawnieniami, opartego o role w organizacji i dla poszczególnych systemów – definiowanie akcji, ról  i flow w procesie
 • Tworzenie raportów z działania systemu:
  • uprawnienia w ramach danego systemu
  • uprawnienia danego użytkownika
  • zmiany uprawnień dokonane w danym okresie dla poszczególnych systemów i dla poszczególnych grup użytkowników

Osiągnięte korzyści:

Oszczędności

Oszczędności

Wiedza dostarczana przez moduł pozwala zarządzać licencjami, a tym samym zaplanować inwestycje lub też przesunięcia posiadanych zasobów

Spójność

Spójność

Moduł pozwala na utrzymywanie w jednym systemie rejestru zasobów, reguł przyznawania uprawnień oraz bazy uprawnień, wraz z historią modyfikacji

Uniwersalność

Uniwersalność

Rozwiązanie może wspierać wiele modeli polityk bezpieczeństwa, mi.n. listy obserwacyjne, listy wykluczeni, etc.

Zgodność

Zgodność

Wykorzystanie modułu gwarantuje zgodność z warunkami licencyjnymi producentów posiadanego oprogramowania, niezależnie od ilości licencji

Co uzyskasz:

Co zyskujesz?
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
offer

Nasi klienci

Agora
ENGIE
Paweł Żbikowski IT Manager, Enea Elektrownia Połaniec S.A. Firma IT Works wywiązała się ze swoich zobowiązań w terminie i udowodniła wysokie kwalifikacje swoich pracowników. Zaangażowanie w projekt oraz metodykę pracy oceniamy bardzo wysoko. Na podkreślenie zasługuje szybkość reakcji oraz partnerskie podejście podczas realizacji warunków wsparcia powdrożeniowego.
Zamknij

Zapytaj nas


Zasady użytkowania serwisu

I. Postanowienia ogólne.

II. Prawa autorskie.

Wszystkie materiały (w tym teksty, zdjęcia, logotypy oraz dane) objęte są prawami autorskimi ich Twórców. Prosimy o ich poszanowanie.

III. Logotypy naszych Partnerów.

Wszelkie logotypy, a we wskazanych przypadkach także firmy naszych Partnerów, stanowią prawa własności odpowiednich Partnerów, prawa autorskie odpowiednich Twórców i są objęte ochroną praw niematerialnych.

IV. Zasady udostępniania treści serwisu.

Firma IT Works S.A. pozwala na cytowanie (w tym linkowanie) treści zawartych na serwisie ITWORKS.pl, pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia naszych praw autorskich oraz wskazania źródła danej informacji. Powyższe zezwolenie nie dotyczy logotypów oraz innych danych naszych Partnerów, w przypadku których Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odrębnego zezwolenia od właściwego Uprawnionego.

IT Works zmienia nazwę na Euvic IT

 

 

Szanowni Państwo!

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że z dniem 18.11.2019 nastąpiła zmiana dotychczasowej nazwy IT Works S.A. na Euvic IT S.A.

 

Jak powiedział Heraklit z Efezu, „jedyną stałą rzeczą jest zmiana”. Ta prawda z pewnością dotyczy naszej firmy - nieustająco zmieniamy się, aby lepiej, efektywniej i bardziej innowacyjnie realizować Państwa oczekiwania biznesowe w zakresie usług i projektów IT.

 

W ciągu ostatnich 3 lat intensywnie rozwijaliśmy współpracę z naszym właścicielem - Euvic Sp. z o.o., zoptymalizowaliśmy nasze procesy, a także znacząco zwiększyliśmy liczbę projektów realizowanych wspólnie z innymi spółkami z Grupy Euvic i z udziałem zatrudnionych tam specjalistów z kompetencjami z różnych obszarów IT.

 

Zacieśniająca się współpraca oraz coraz większa liczba projektów sprawiła, że IT Works stał się jedną z kluczowych spółek w ramach Grupy Euvic. Przyszedł więc moment, aby również przez zmianę nazwy podkreślić naszą synergię z Grupą Euvic oraz nowe możliwości, jakie ta współpraca niesie dla Państwa. Zapraszamy do zapoznania się z  naszą nową stroną: www.euvic.pl.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zarząd Euvic IT S.A.

 

 

Dane rejestrowe - w tym również NIP, KRS, REGON, numery telefonów i adres siedziby - pozostają bez zmian.

 

Euvic IT Spółka AkcyjnaLogo

Adres rejestrowy: ul. Stanisława Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków

Telefon: +48 12 39 51 300

NIP: 585-11-89-879

REGON: 191182501

KRS: 0000043721, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Adres główny: euvicit@euvic.pl

Adres do efaktur: efaktury-euvicit@euvic.pl

Adres IODO: IODO-euvicit@euvic.pl