Oferta

IT WorksOfertaAtmosfera – polski system ITSMPlatforma ATMO

Outsourcing IT
Data Center i cloud
Atmosfera ITSM
Sprzęt i oprogramowanie

Platforma ATMO

Autorska platforma ATMO, umożliwia efektywne tworzenie wysokowydajnych, wielowarstwowych aplikacji serwerowych w technologii ‘cienkiego klienta’.

Dostarczamy nowe funkcjonalności zgodnie ze specyfiką – potrzebami biznesowymi Klienta, co przekłada się na szybkie i efektywne dostosowanie modułów funkcjonalnych. Moduły są tworzone zarówno do wsparcia odpowiednich procesów (ITSM) jak i do dostarczania ustandaryzowanych funkcji możliwych do wykorzystania w większości obszarów zastosowania – DashBoards, Zarządzanie Dokumentami, Workflow. Możliwe jest zastosowanie w danej implementacji systemu wybranych, zmodyfikowanych funkcjonalności poszczególnych modułów (takich jak np. zarządzanie danymi o infrastrukturze technicznej czy wydruk dokumentów związanych z procesem).

Dzięki dużej elastyczności platformy, może być ona wykorzystywana do tworzenia m.in.

  • Transakcyjnych systemów bazodanowych
  • Systemów typu workflow management
  • Helpdesk
  • CRM

Osiągnięte korzyści:

Integracja

Integracja

Platforma oferuje cały szereg wystandaryzowanych interfejsów do integracji systemów Atmosfera z infrastrukturą techniczną Klientów

Niezawodność

Niezawodność

Użycie sprawdzonych komponentów pozwala na szybkie skonfigurowanie systemu w pełni dostosowanego do specyfiki działania danej organizacji

Trwałość

Trwałość

Platforma ATMO jest rozwijana od kilkunastu lat, stale zapewniając wykorzystanie współczesnych standardów tworzenia aplikacji webowych

Wydajność

Wydajność

Poszczególne moduły systemu działają efektywnie w największych organizacjach, w których wymagana jest wysoka wydajność

Co uzyskasz:

Co zyskujesz?
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
offer

Nasi klienci

Agora
CEZ
Danone
Deutsche Bank
ENGIE
Getin Noble Bank S.A.
Kapsch
Netia
PLAY
Proama
T-Mobile
Urząd Miasta Krakowa
Bartłomiej Górzyński CIO - Manager Business System, Region CEE, VOLVO TRUCK CORPORATION Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z IT Works, ponieważ wykonuje powierzone zadania z należytą starannością, w wymaganym terminie i rzetelnie wywiązuje się ze wszystkich zadań. Cechuje się elastycznością wymaganą w realizacji tego typu kontraktów oraz profesjonalnie wykonuje prace będące przedmiotem umowy.
Zamknij

Zapytaj nas


Zasady użytkowania serwisu

I. Postanowienia ogólne.

II. Prawa autorskie.

Wszystkie materiały (w tym teksty, zdjęcia, logotypy oraz dane) objęte są prawami autorskimi ich Twórców. Prosimy o ich poszanowanie.

III. Logotypy naszych Partnerów.

Wszelkie logotypy, a we wskazanych przypadkach także firmy naszych Partnerów, stanowią prawa własności odpowiednich Partnerów, prawa autorskie odpowiednich Twórców i są objęte ochroną praw niematerialnych.

IV. Zasady udostępniania treści serwisu.

Firma IT Works S.A. pozwala na cytowanie (w tym linkowanie) treści zawartych na serwisie ITWORKS.pl, pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia naszych praw autorskich oraz wskazania źródła danej informacji. Powyższe zezwolenie nie dotyczy logotypów oraz innych danych naszych Partnerów, w przypadku których Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odrębnego zezwolenia od właściwego Uprawnionego.