Oferta

IT WorksOfertaAtmosfera – polski system ITSMModuł Outsourcing Services

Outsourcing IT
Data Center i cloud
Atmosfera ITSM
Sprzęt i oprogramowanie

Moduł Outsourcing Services

Moduł obsługi zgłoszeń (Service Desk) jest szczególnie ważny dla organizacji świadczących swoje usługi dla odbiorców zewnętrznych. Konieczność przestrzegania zobowiązań opisanych w rygorystycznych umowach SLA i zachowania wysokiej jakości obsługi przy równoczesnym dokumentowaniu wszystkich działań wymusza stosowanie narzędzi wspierających obsługę procesów związanych z obsługą zgłoszeń, rozliczaniem zleceń i raportowaniem stanu realizacji umów SLA. Atmosfera Service Operations został zaprojektowany w oparciu o moduł Atmosfera Service Desk.

Wybrane cechy:

  • Rozbudowane możliwości przyjmowania zgłoszeń od użytkowników (interfejs WWW z wieloma wersjami katalogu usług, automatyczne wczytywanie wiadomości e-mail, rejestracja zgłoszeń telefonicznych, import zleceń z innych systemów), tworząc rzeczywisty jeden punkt kontaktu (Single Point of Contact) dla wszystkich usługobiorców. Możliwe jest także rejestrowanie zgłoszeń generowanych przez elementy aktywne infrastruktury odbiorców.
  • Mechanizmy przydziału zleceń dla poszczególnych specjalistów lub zespołów serwisowych
  • Pełna kontrola nad przebiegiem realizacji zgłoszenia, ze stałym i zautomatyzowanym przekazywaniem odbiorcom aktualnego statusu zgłoszenia, nadzorem nad przestrzeganiem parametrów umów SLA
  • Pełny wgląd dla uprawnionych osób ze strony klienta w zestawienia dotyczące wykonanych usług, otwartych zgłoszeń.
  • Możliwość natychmiastowego przeglądu liczby zleceń, wypełniania zobowiązań wynikających z umów SLA, obciążenia poszczególnych specjalistów i zespołów przez managerów i kierowników organizacji
  • Rozbudowane mechanizmy eskalacji, pozwalające na wczesną reakcję wobec zagrożeń przekroczenia ustalonych terminów, przeciążenie poszczególnych zespołów czy napływające reklamacje

Osiągnięte korzyści:

Dostosowanie

Dostosowanie

Jesteśmy producentem systemu znającym lokalne wymagania i specyfikę rynku. System może zostać całkowicie dostosowany do potrzeb każdego Klienta

Doświadczenie

Doświadczenie

Służymy naszym doświadczeniem w pełnym zakresie współpracy – od analizy procesów, poprzez analizę wymagań do implementacji i integracji

Elastyczność

Elastyczność

Moduł pozwala na zarządzanie i obsługę zgłoszeń, niezależnie od sposobu ich otrzymania – telefonicznie, poprzez www czy import z innych systemów

Eskalacja

Eskalacja

Mechanizmy automatycznej lub manualnej eskalacji spraw w oparciu o dostępne analizy i raporty

Co uzyskasz:

Co zyskujesz?
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
offer

Nasi klienci

Danone
Deutsche Bank
PLAY
Rafał Górka ERA, Głowny specjalista Zespół projektowy wykazuje się wysokimi kompetencjami technicznymi, a także rozległą wiedzą z zakresu metodyki zarządzania projektami, co ułatwia bieżącą współpracę obejmującą zarówno rozwój sytemu jak i jego utrzymanie.
Zamknij

Zapytaj nas


Zasady użytkowania serwisu

I. Postanowienia ogólne.

II. Prawa autorskie.

Wszystkie materiały (w tym teksty, zdjęcia, logotypy oraz dane) objęte są prawami autorskimi ich Twórców. Prosimy o ich poszanowanie.

III. Logotypy naszych Partnerów.

Wszelkie logotypy, a we wskazanych przypadkach także firmy naszych Partnerów, stanowią prawa własności odpowiednich Partnerów, prawa autorskie odpowiednich Twórców i są objęte ochroną praw niematerialnych.

IV. Zasady udostępniania treści serwisu.

Firma IT Works S.A. pozwala na cytowanie (w tym linkowanie) treści zawartych na serwisie ITWORKS.pl, pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia naszych praw autorskich oraz wskazania źródła danej informacji. Powyższe zezwolenie nie dotyczy logotypów oraz innych danych naszych Partnerów, w przypadku których Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odrębnego zezwolenia od właściwego Uprawnionego.

IT Works zmienia nazwę na Euvic IT

 

 

Szanowni Państwo!

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że z dniem 18.11.2019 nastąpiła zmiana dotychczasowej nazwy IT Works S.A. na Euvic IT S.A.

 

Jak powiedział Heraklit z Efezu, „jedyną stałą rzeczą jest zmiana”. Ta prawda z pewnością dotyczy naszej firmy - nieustająco zmieniamy się, aby lepiej, efektywniej i bardziej innowacyjnie realizować Państwa oczekiwania biznesowe w zakresie usług i projektów IT.

 

W ciągu ostatnich 3 lat intensywnie rozwijaliśmy współpracę z naszym właścicielem - Euvic Sp. z o.o., zoptymalizowaliśmy nasze procesy, a także znacząco zwiększyliśmy liczbę projektów realizowanych wspólnie z innymi spółkami z Grupy Euvic i z udziałem zatrudnionych tam specjalistów z kompetencjami z różnych obszarów IT.

 

Zacieśniająca się współpraca oraz coraz większa liczba projektów sprawiła, że IT Works stał się jedną z kluczowych spółek w ramach Grupy Euvic. Przyszedł więc moment, aby również przez zmianę nazwy podkreślić naszą synergię z Grupą Euvic oraz nowe możliwości, jakie ta współpraca niesie dla Państwa. Zapraszamy do zapoznania się z  naszą nową stroną: www.euvic.pl.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zarząd Euvic IT S.A.

 

 

Dane rejestrowe - w tym również NIP, KRS, REGON, numery telefonów i adres siedziby - pozostają bez zmian.

 

Euvic IT Spółka AkcyjnaLogo

Adres rejestrowy: ul. Stanisława Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków

Telefon: +48 12 39 51 300

NIP: 585-11-89-879

REGON: 191182501

KRS: 0000043721, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Adres główny: euvicit@euvic.pl

Adres do efaktur: efaktury-euvicit@euvic.pl

Adres IODO: IODO-euvicit@euvic.pl