Grupa technologiczna

IT WorksO IT WorksGrupa technologiczna

IT WORKS – CZŁONKIEM GRUPY EUVIC

W 2017 r. IT Works stał się częścią grupy Euvic, dzięki czemu łączy potencjał, wiedzę, umiejętności oraz zasoby z pozostałymi wysoko wyspecjalizowanymi spółkami członkowskimi. Efektem są większe niż wcześniej możliwości prowadzenia złożonych projektów, lepszej obsługi klienta oraz częstszej wymiany wiedzy wśród pracowników.

Grupa Euvic powstała z połączenia kilkunastu spółek IT, cechujących się doświadczeniem na rynku oraz szerokim zakresem kompetencji, tak aby zaoferować swoim Klientom kompleksową ofertę usług najwyższej jakości. Długofalowym celem grupy jest przekształcenie w jedną organizację – Euvic oraz debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Historia Grupy Euvic

Największa firma w grupie, czyli Euvic Sp. z o.o. (dawniej LGBS Polska Sp. z o.o.), generująca ponad połowę całościowych przychodów, stała się bazą projektu łączenia spółek i zapoczątkowała ten proces. Euvic nabył dotychczas udziały większościowe lub pakiety akcji kilkunastu spółek technologicznych, które stały się członkami Grupy Euvic. Transakcje zostały przeprowadzone w oparciu o środki własne, bez udziału kapitału banków czy zewnętrznych inwestorów. Świadczy to o solidnych podstawach finansowych firmy, będących skutkiem długoterminowych relacji, uczciwości i zaangażowania kluczowych menadżerów poszczególnych firm.

Każda ze spółek członkowskich oraz cała grupa stawia na silne powiązania kapitałowe między firmami, wiedzę, doświadczenie pracowników, a także najwyższą jakość i kompleksowość realizacji projektów dla różnego typu przedsiębiorstw, w tym dla klientów zagranicznych. Dzięki temu wszystkie spółki Grupy Euvic gwarantują efektywną obsługę i najwyższy poziom kompetencji.

Członkowie grupy

Euvic Sp. z o.o. koncentruje się na realizacji szeroko pojętych projektów outsourcingowych – oferuje outsourcing specjalistów, projektów oraz utrzymanie systemów IT. Euvic wyodrębnia spółki dedykowane konkretnym rozwiązaniom, takim jak rozwój oprogramowania – Euvic Solutions, tworzenie aplikacji dla zarządzania gospodarką energetyczną – Euvic Energia oraz zajmujące się dostarczaniem usług Euvic na terenie Niemiec – Euvic GmbH, USA i Kanady – Euvic Inc, a także na terenie Wielkiej Brytanii – Euvic UK.

LG Nexera AG z Wiednia – spółka akcyjna z siedzibą w Wiedniu, specjalizująca się w rozwiązaniach mobilnych, wnosząca do grupy między innymi partnerstwo z Blackberry i A1.

Omnis Sp. z o.o. – spółka zajmująca się wdrażaniem systemów ERP, rozwiązaniami z zakresu hurtowni danych i Business Intelligence, integracją systemów oraz dostawą infrastruktury IT i technologii Oracle.

IT-Dev Sp. z o.o. – spółka jest jednym z liderów polskiego rynku w zakresie tworzenia intranetów, rozwiązań ułatwiających obieg dokumentów oraz zarządzanie informacją w oparciu o MS SharePoint.

X-Code Sp. z o.o. – spółka świadcząca kompleksowe usługi programistyczne, oferuje outsourcing specjalistów IT, tworzy rozwiązania wspomagające zarządzanie i komunikację.

Speednet Sp. z o.o. – firma specjalizująca się w rozwiązaniach web i aplikacjach mobilnych. Od ponad 14 lat Speednet oferuje usługi produkcji dedykowanego oprogramowania oraz outsorucing specjalistów IT i z powodzeniem obsługuje klientów w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Firma zatrudnia obecnie ponad 90 inżynierów wśród których znajdują się programiści backednd i frontend, programiści aplikacji mobilnych, Projektanci UX/UI, testerzy, managerowie projektów oraz analitycy biznesowi. Wśród klientów firmy znajdują się zarówno międzynarodowe korporacje jak i innowacyjne start-upy. Speednet tworzy oprogramowanie i dostarcza kadr dla sektora bankowego, ubezpieczeniowego, logistycznego, handlowego, medycznego, mediów, social media czy rozrywki.

Internetium Sp.z o.o. – spółka specjalizująca się w architekturze rozwiązań biznesowych bazujących na technologii .NET. Produkuje oprogramowanie głównie dla sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego.

Hycom S.A. – projektuje, tworzy i pomaga wykorzystywać najbardziej nowoczesne i zaawansowane rozwiązania omnichannel commerce.

Bonair – firma posiadająca najszersze i najwyższe kompetencje w dziedzinie rozwiązań ERP, CRM i BI firmy Microsoft. Prowadzi największe projekty dla firm produkcyjno-usługowych, handlowych i administracji publicznej w kraju oraz poza granicami. Bonair realizuje wdrożenia zarówno na infrastrukturze klientów jak również z wykorzystaniem środowisk CLOUD. W ofercie firmy znajduje się kompleksowy zestaw usług począwszy od analizy, opracowania koncepcji rozwiązania i doboru właściwej technologii, przez projekt i całościowe wdrożenie, aż po opiekę serwisową, konsultacje i szkolenia.

IT Works – świadczy usługi pełnozakresowego i selektywnego outsourcingu IT takie jak service desk i wsparcie użytkowników, administracja systemami i aplikacjami, monitoring infrastruktury i systemów oraz hosting i kolokacja. IT Works to także profesjonalny dostawca usług w modelu chmurowym, specjalista w zakresie audytów bezpieczeństwa IT oraz dostawca autorskiego narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi klasy ITSM ATMOSFERA®.

iFormation – spółka specjalizująca się w pozyskiwaniu i obsłudze dużych projektów IT w znacznym stopniu w oparciu o zasoby oraz kompetencje oferowane przez grupę technologiczną Euvic. Zarządzający kładą nacisk na wykorzystanie doświadczenia w projektach związanych z implementacją oprogramowania w rozwiązaniach przemysłowych.
Spółka obsługuje klientów głównie poza Polską w krajach Unii Europejskej.

SOFTIQ – dostarcza zaawansowane rozwiązania informatyczne, szczególnie w zakresie integracji systemów w oparciu o korporacyjne szyny danych (ESB), realizuje projekty głównie w technologii JAVA/JEE, Android, iOS.

Codlake – posiada bogate doświadczenie w realizacji złożonych i krytycznych projektów związanych z tworzeniem oprogramowania dla klientów z różnych branż. Zakres usług projektowych obejmuje pełna analitykę, architekturę, projektowanie UX/UI, development, testy oraz pełne zarządzanie projektem, jak również cyklem życia oprogramowania. Projekty prowadzimy według klasycznych i zwinnych metodyk. W warstwie frontend i backend opieramy się na nowoczesnych jak i sprawdzonych dojrzałych technologiach.

TeamConnect

Team Connect – rekrutacja i outsourcing kadr

Omnitec

Omnitec – rozwiązania sieciowe i infrastrukturalne oraz integracja

Euvic Sollutions

Euvic Solutions – outsourcing kadr, doradztwo i szkolenia

Euvic Services – rozwiązania chmurowe Microsoft

BlueBrain

BlueBrain – zarządzanie usługami wydruku

euvic usaEuvic ATeuvic deeuvic seeuvic nl

Zasady użytkowania serwisu

I. Postanowienia ogólne.

II. Prawa autorskie.

Wszystkie materiały (w tym teksty, zdjęcia, logotypy oraz dane) objęte są prawami autorskimi ich Twórców. Prosimy o ich poszanowanie.

III. Logotypy naszych Partnerów.

Wszelkie logotypy, a we wskazanych przypadkach także firmy naszych Partnerów, stanowią prawa własności odpowiednich Partnerów, prawa autorskie odpowiednich Twórców i są objęte ochroną praw niematerialnych.

IV. Zasady udostępniania treści serwisu.

Firma IT Works S.A. pozwala na cytowanie (w tym linkowanie) treści zawartych na serwisie ITWORKS.pl, pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia naszych praw autorskich oraz wskazania źródła danej informacji. Powyższe zezwolenie nie dotyczy logotypów oraz innych danych naszych Partnerów, w przypadku których Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odrębnego zezwolenia od właściwego Uprawnionego.

IT Works zmienia nazwę na Euvic IT

 

 

Szanowni Państwo!

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że z dniem 18.11.2019 nastąpiła zmiana dotychczasowej nazwy IT Works S.A. na Euvic IT S.A.

 

Jak powiedział Heraklit z Efezu, „jedyną stałą rzeczą jest zmiana”. Ta prawda z pewnością dotyczy naszej firmy - nieustająco zmieniamy się, aby lepiej, efektywniej i bardziej innowacyjnie realizować Państwa oczekiwania biznesowe w zakresie usług i projektów IT.

 

W ciągu ostatnich 3 lat intensywnie rozwijaliśmy współpracę z naszym właścicielem - Euvic Sp. z o.o., zoptymalizowaliśmy nasze procesy, a także znacząco zwiększyliśmy liczbę projektów realizowanych wspólnie z innymi spółkami z Grupy Euvic i z udziałem zatrudnionych tam specjalistów z kompetencjami z różnych obszarów IT.

 

Zacieśniająca się współpraca oraz coraz większa liczba projektów sprawiła, że IT Works stał się jedną z kluczowych spółek w ramach Grupy Euvic. Przyszedł więc moment, aby również przez zmianę nazwy podkreślić naszą synergię z Grupą Euvic oraz nowe możliwości, jakie ta współpraca niesie dla Państwa. Zapraszamy do zapoznania się z  naszą nową stroną: www.euvic.pl.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zarząd Euvic IT S.A.

 

 

Dane rejestrowe - w tym również NIP, KRS, REGON, numery telefonów i adres siedziby - pozostają bez zmian.

 

Euvic IT Spółka AkcyjnaLogo

Adres rejestrowy: ul. Stanisława Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków

Telefon: +48 12 39 51 300

NIP: 585-11-89-879

REGON: 191182501

KRS: 0000043721, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Adres główny: euvicit@euvic.pl

Adres do efaktur: efaktury-euvicit@euvic.pl

Adres IODO: IODO-euvicit@euvic.pl