KONTAKT

IT WorksKONTAKT

Kontaktieren Sie uns

Sind Sie an Zusammenarbeit mit unserer Firma interessiert? Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen und Produkten?

Rufen oder schreiben Sie uns an.

Schreiben Sie uns an.

IT Works Zentrale Kraków

Tel. +48 12 39 51 300

ul. Stanisława Skarżyńskiego 9
31-866 Kraków

Fax: +48 12 39 51 301

NIP: 585-11-89-879

REGON: 191182501

KRS: 0000043721, Sąd Rejonowy für die Stadt Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS Vertriebsabteilung

Gliwice

Tel. +48 32 279 49 42

Przewozowa 32
44-100 Gliwice

Fax: +48 12 39 51 301

Katowice

Tel. +48 32 72 10 860

ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

Fax: +48 12 39 51 301

Płock

ul. Padlewskiego
409-402 Płock

Warszawa – Michałowice

ul. Bodycha 87
05-816 Warszawa-Michałowice

Warszawa – Jerozolimskie

Tel. +48 22 39 08 721

Eurocentrum Office Complex
Al. Jerozolimskie 134,
wejście GAMMA, piętro 9,
02-305 Warszawa

Fax: +48 12 39 51 301

Rzeszów

Tel. +48 17 86 58 799

ul. Hoffmanowej 19,
35-016 Rzeszów

Fax: +48 12 39 51 301

Kontaktformular


Zasady użytkowania serwisu

I. Postanowienia ogólne.

II. Prawa autorskie.

Wszystkie materiały (w tym teksty, zdjęcia, logotypy oraz dane) objęte są prawami autorskimi ich Twórców. Prosimy o ich poszanowanie.

III. Logotypy naszych Partnerów.

Wszelkie logotypy, a we wskazanych przypadkach także firmy naszych Partnerów, stanowią prawa własności odpowiednich Partnerów, prawa autorskie odpowiednich Twórców i są objęte ochroną praw niematerialnych.

IV. Zasady udostępniania treści serwisu.

Firma IT Works S.A. pozwala na cytowanie (w tym linkowanie) treści zawartych na serwisie ITWORKS.pl, pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia naszych praw autorskich oraz wskazania źródła danej informacji. Powyższe zezwolenie nie dotyczy logotypów oraz innych danych naszych Partnerów, w przypadku których Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odrębnego zezwolenia od właściwego Uprawnionego.

IT Works S.A. is becoming Euvic IT S.A

 

 

We are proud to announce that IT Works S.A. has changed its name to Euvic IT S.A.

 

This name change and rebranding reflect increasingly closer collaboration within the Euvic Technology Group.

 

Please note that the contact details, company registration details (tax identification number NIP, registration number REGON) and account numbers remain unchanged.

 

It shall not affect the validity of contract and agreements concluded prior to the change.

 

Please visit our new website www.euvic.com

 

For more company related details please visit www.eit.euvic.pl

 

 

Euvic IT S.A.Logo

Address: ul. Stanisława Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków

NIP: 585-11-89-879

REGON: 191182501

KRS: 0000043721, District Court for Krakow-Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division

E-mail: euvicit@euvic.pl