Oferta

StartOfertaSystem zarządzania dokumentami

Usługi IT
Produkty

System zarządzania dokumentami

W tym zakresie zapewniamy pełną funkcjonalność dostosowaną do obsługi dużych i średnich firm. Rozwiązania przystosowujemy do ścisłej integracji z istniejącymi systemami Klientów (szczególnie ERP), stanowią one bazę do budowy i implementacji procesów dotyczących obiegu spraw lub dokumentów.

Zarządzanie m. in:

  • Procesem obiegu i archiwizacji faktur i dokumentów kosztowych
  • Archiwum dowolnej dokumentacji, w tym np. kadrowej (w integracji z np. SAP HR) czy technicznej
  • Zaawansowanym procesem zakupowym
  • Dokumentami o szczególnym znaczeniu  (ang. Records Management)
  • Obiegiem spraw związanych z zarządzaniem pracownikami (przyjęcia, zwolnienia)

Osiągnięte korzyści:

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wgląd do treści dokumentów jest ściśle ograniczony do osób upoważnionych dzięki zastosowaniu wbudowanych mechanizmów kontroli dostępu.

Kontrola

Kontrola

Dzięki raportom oraz analizom, każdy proces, na każdym jego etapie pozostaje pod kontrolą osób upoważnionych i umożliwia im sprawne zarządzanie

Koszty

Koszty

Obieg dokumentów w wersji elektronicznej zdecydowanie obniża koszty, także ze względu na możliwość dostępu dla osób mobilnych

Stabilność

Stabilność

Gwarancja ciągłości działania wspieranych procesów

Co uzyskasz:

Co zyskujesz?
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
offer

Nasi klienci

ENGIE
Zelmer
Paweł Żbikowski IT Manager, Enea Elektrownia Połaniec S.A. Firma IT Works wywiązała się ze swoich zobowiązań w terminie i udowodniła wysokie kwalifikacje swoich pracowników. Zaangażowanie w projekt oraz metodykę pracy oceniamy bardzo wysoko. Na podkreślenie zasługuje szybkość reakcji oraz partnerskie podejście podczas realizacji warunków wsparcia powdrożeniowego.
Zamknij

Zapytaj nas

Zasady użytkowania serwisu

I. Postanowienia ogólne.

II. Prawa autorskie.

Wszystkie materiały (w tym teksty, zdjęcia, logotypy oraz dane) objęte są prawami autorskimi ich Twórców. Prosimy o ich poszanowanie.

III. Logotypy naszych Partnerów.

Wszelkie logotypy, a we wskazanych przypadkach także firmy naszych Partnerów, stanowią prawa własności odpowiednich Partnerów, prawa autorskie odpowiednich Twórców i są objęte ochroną praw niematerialnych.

IV. Zasady udostępniania treści serwisu.

Firma IT Works S.A. pozwala na cytowanie (w tym linkowanie) treści zawartych na serwisie ITWORKS.pl, pod warunkiem wyraźnego zastrzeżenia naszych praw autorskich oraz wskazania źródła danej informacji. Powyższe zezwolenie nie dotyczy logotypów oraz innych danych naszych Partnerów, w przypadku których Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odrębnego zezwolenia od właściwego Uprawnionego.